Creu Senedd i Gymru

 
home-banner.png
 

Diolch 

Diolch i bawb sydd wedi ymateb i'r ymgynghoriad 'Creu Senedd i Gymru' ar drefniadau etholiadol a mewnol y Cynulliad. 

Mae'r ymgynghoriad bellach wedi cau. Fe'i cynhaliwyd rhwng 12 Chwefror a 6 Ebrill 2018. 

Dadansoddwyd yr ymatebion.

Cyhoeddwyd adroddiad llawn yr ymgynghoriad, yn ogystal ag adroddiad cryno a fersiwn hawdd ei darllen.

Mae gwybodaeth am y camau nesaf ar gael ar wefan y Cynulliad. 

 
 

Dy Gynulliad Di

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw yn sefydliad gwahanol iawn i’r un a sefydlwyd ym 1999. Mae pethau wedi newid eto.

 
 
Wales-icon.png

Y Model Cadw Pwerau

Mae’r Model Cadw Pwerau yn caniatá i’r Cynulliad ddeddfu ar faterion nad ydynt wedi’u cadw i Senedd y DU.

Dysgu mwy

walesact.png

Deddf Cymru 2017

Mae Deddf Cymru 2017 yn rhoi pŵer i’r Cynulliad dros rai o’i drefniadau mewnol.

Dysgu mwy

Chamber-Icon.png

Gwybodaeth am y Cynulliad

Eich cynrychioli chi, deddfu ar gyfer Cymru a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Dysgu mwy