Creu Senedd i Gymru

 
home-banner.png
 

Diolch 

Diolch i bawb sydd wedi ymateb i'r ymgynghoriad ar drefniadau etholiadol a mewnol y Cynulliad, sef 'Creu Senedd i Gymru'.

Mae'r ymgynghoriad, a gynhaliwyd rhwng 12 Chwefror a 6 Ebrill 2018, bellach wedi cau.

Mae'r ymatebion yn cael eu dadansoddi, a bydd adroddiad ar yr ymgynghoriad yn cael ei gyhoeddi maes o law.

Bydd yr adroddiad hwnnw a gwybodaeth am unrhyw gamau pellach i'w cymryd yn sgil yr ymgynghoriad ar gael ar wefan y Cynulliad.

 
 

Dy Gynulliad Di

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw yn sefydliad gwahanol iawn i’r un a sefydlwyd ym 1999. Mae pethau wedi newid eto.

 
 
Wales-icon.png

Y Model Cadw Pwerau

Mae’r Model Cadw Pwerau yn caniatá i’r Cynulliad ddeddfu ar faterion nad ydynt wedi’u cadw i Senedd y DU.

Dysgu mwy

walesact.png

Deddf Cymru 2017

Mae Deddf Cymru 2017 yn rhoi pŵer i’r Cynulliad dros rai o’i drefniadau mewnol.

Dysgu mwy

Chamber-Icon.png

Gwybodaeth am y Cynulliad

Eich cynrychioli chi, deddfu ar gyfer Cymru a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Dysgu mwy